IMG_2238.jpg

Over mij

Petra van Namen

 
 

“Onderzoek, professionele verslaglegging, kwaliteitsverbetering, organisatie en beleid. Dat is de rode draad die te herkennen is in mijn werk. Een rode draad die ook mijn competenties weerspiegelt.”

Hoe dat zo is gekomen?

Nadat ik mijn studie Beleid & Management Gezondheidszorg in 2001 afrondde, heb ik in diverse zorgorganisaties in de regio Rijnmond gewerkt (o.a. GGD, Erasmus MC, IKNL). Het was beleidsmatig werk met een adviesfunctie. Ik stelde beleidsteksten, handleidingen en projectverslagen op, maar was bijvoorbeeld ook auteur van een wetenschappelijk onderzoeksartikel. In mijn werk stond het verbeteren van de kwaliteit van zorg steeds centraal.

Toen ik in 2010 terugging naar Zeeland, ben ik gestart als opleidingscoördinator bij WVO Zorg. Door het coördineren van de deskundigheidsbevordering (o.a. middels e-learning) werkte ik nog steeds aan die verbetering van de kwaliteit van zorg. Dit werk was echter ook de stap naar de wereld van ‘opleiding & ontwikkeling’.

In 2013 begon ik als docent in het hoger onderwijs, bij de HZ University of Applied Sciences. Mensen laten leren, het bevorderen van het onderzoekend vermogen en het daarmee bijdragen aan de kwaliteit van de zorg bleek een prachtige combinatie, geheel passend bij mijn drijfveren.

Foutloos schrijven is essentieel voor een goede en professionele communicatie. Als docent merkte ik dat de taalvaardigheid van veel studenten verbeterd kan worden. Spelfouten, grammaticale fouten en niet-lopende zinnen leiden de lezer af. Ze vormen een belemmering voor het beoordelen van de inhoudelijke capaciteiten en het ware potentieel van de student. Inhoudelijke feedback op presentaties en verslagen combineerde ik daarom indien nodig met gerichte feedback over taal, structuur en consistentie.

“Ik heb een passie voor onderwijs, onderzoek, zorg en kwaliteitszorg. Ik heb ook een passie voor taal. Een tekst die goed geschreven is zal beter begrepen worden, meer aanspreken en meer zeggingskracht hebben”.

Niet alleen studenten kunnen soms een duwtje in de goede richting gebruiken. Ik zie regelmatig tekstuele uitingen zoals websites, brochures, handleidingen en onderzoeksverslagen die beter kunnen.

Die passies voor onderzoek, kwaliteit, beleid én taal combineer ik in mijn werk, dat in het teken staat van ‘Tekst & Uitleg’. 

Ik leg de lat hoog; ik ga voor de hoogste kwaliteit in al mijn werk.